คำว่า ' I don't know ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฉันไม่เห็นด้วย


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z