คำว่า ' gabfest ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การซุบซิบนินทา


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z