คำว่า ' C-head ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนติดโคเคน


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z