คำว่า ' B.O. ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่จำหน่ายตั๋ว (มาจาก box office)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z