คำว่า ' rest from ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หยุดพัก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พักผ่อนอิริยาบถ


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z