คำว่า ' rime ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เป็นจังหวะ
คำที่คล้ายกัน : rhyme


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z