คำว่า ' biz ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ธุรกิจ
คำที่คล้ายกัน : business


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z