คำว่า ' rabbit ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กระต่าย
คำที่คล้ายกัน : hare


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z