คำว่า ' rabbinic ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับกฎหมายยิว


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z