คำว่า ' rabbi ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z