คำว่า ' rabbi ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z