คำว่า ' rabbi ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พระในศาสนายิว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้นำศาสนายิว
คำที่คล้ายกัน : preacher; Talmudist; Hebrew theologian; priest


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z