คำว่า ' R&R ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ rock and roll


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z