คำว่า ' R&D ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ research and development


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z