คำว่า ' R&B ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ Rhythm and Blues


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z