คำว่า ' qua ' ( PREP )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ในบทบาทของ


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z