คำว่า ' Q-tip ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ยี่ห้อไม้พันสำลีที่ปลายสองข้าง
คำที่คล้ายกัน : cotton bud


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z