คำว่า ' Qatar ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ประเทศการ์ต้า


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z