คำว่า ' q ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z