คำว่า ' pace up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เดินกลับไปกลับมา


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z