คำว่า ' pace out ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เดินหรือก้าววัดความยาวของ


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z