คำว่า ' pace off ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การวัด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เดินวัด (ระยะทาง)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z