คำว่า ' pace along ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ก้าวไปตาม (ทาง)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เดินไปตามทาง


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z