คำว่า ' preempted ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งยึดเอาไปก่อน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งจองไว้


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z