คำว่า ' pessimistic ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่มองโลกในแง่ร้าย
คำที่คล้ายกัน : fatalistic; desponding; downbeat


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z