คำว่า ' perversion ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พฤติกรรมนอกลู่นอกทาง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การเปลี่ยนแปลงในทางที่ผิดปกติ
คำที่คล้ายกัน : aberration; abnormality; corruption


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z