คำว่า ' pace ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วัดระยะทางโดยการก้าวเดิน


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z