คำว่า ' pace ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อัตราการเดิน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อัตราการวิ่ง, อัตราการเคลื่อนไหว
คำที่คล้ายกัน : speed


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z