คำว่า ' P.M. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน
คำที่คล้ายกัน : pm; p.m.; PM


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z