คำว่า ' p ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หน้าหนังสือ (คำย่อของ page)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z