คำว่า ' p ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z