คำว่า ' o'er ' ( PREP )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อจาก over


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z