คำว่า ' o'er ' ( PREP )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อจาก over


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z