คำว่า ' o'clock ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โดยนาฬิกา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตามนาฬิกา


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z