คำว่า ' oar ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พายเรือ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พาย, แจว
คำที่คล้ายกัน : row; paddle


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z