คำว่า ' oakum ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เชือกด้ายดิบ


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z