คำว่า ' oak tree ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ต้นโอ๊ก


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z