คำว่า ' oak ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ต้นโอ๊ก


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z