คำว่า ' o.n.o ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ or near offer หรือ or nearest offer


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z