คำว่า ' O ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z