คำว่า ' northermost ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทางเหนือสุด


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z