คำว่า ' navigational ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับการเดินเรือ


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z