คำว่า ' acidify ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เปลี่ยนเป็นกรด


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z