คำว่า ' naff ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งขาดรสนิยมหรือคุณภาพ


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z