คำว่า ' naan ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ขนมปังก้อนแบนกลม
คำที่คล้ายกัน : nan


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z