คำว่า ' n. ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตัวย่อของคำนาม (noun)


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z