คำว่า ' n ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z