คำว่า ' N ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z