คำว่า ' babbler ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนที่พูดไม่ชัด


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z