คำว่า ' B.C. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ก่อนคริสต์ศักราช (คำย่อของ before Christ)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z