คำว่า ' M.S. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ Master of Science


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z