คำว่า ' M.P. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ Member of Parliament


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z